قرعه کشی فقط برای شعب تازه افتتاح شده می باشد.

توجه: برای شرکت در قرعه کشی فاکتور های صادر شده در همان روز مورد قبول می باشند

(Required)

فیلدهای (*) دار الزامی است.

کلیدواژه خود را وارد کنید