اخبار

نظر سنجی برای انتخاب شعار فروشگاه های ویوان

     

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در صباشهر افتتاح گردید

دو شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صباشهر افتتاح گردید.      

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در کهریزک افتتاح گردید

سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ کهریزک  افتتاح گردید.      

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در کرج-برغان افتتاح گردید

شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ کرج-برغان افتتاح گردید.      

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در رباط کریم-بخشداری افتتاح گردید

چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ رباط کریم-بخشداری افتتاح گردید.      

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در بریانک افتتاح گردید

چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ بریانک افتتاح گردید.      

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در کرج-مصباح افتتاح گردید

یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ کرج-مصباح افتتاح گردید.      

نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اصلاح ساختار توزیع و افزایش رفاه مصرف کننده

نزدیک به ۶ دهه از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ در کشور می گذرد، تا قبل از دهه۸۰ شمسی اکثر فروشگاه های بزرگ زنجیره ای در ایران با حمایت مالی مستقیم و غیر مستقیم دولت شکل گرفته است وهیچ کدام به صورت مستقل و بر اساس مفهوم عملکرد خرده فروشی نوین شکل نگرفته بود، بر همین اساس […]

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در مارلیک-حسابی افتتاح گردید

سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ مارلیک-حسابی افتتاح گردید.      

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در امیر آباد افتتاح گردید

چهار شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ امیر آباد افتتاح گردید.      

کلیدواژه خود را وارد کنید