افتتاح فروشگاه شعبه ی گلستان ویوان

افتتاح فروشگاه شعبه ی گلستان ویوان

افتتاح فروشگاه شعبه ی گلستان ویوان

در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۷، اولین شعبه ی فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در گلستان افتتاح شد.

اخبار مرتبط: افتتاح ۷فروشگاه در نقاط مختلف استان تهران

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید