فروشگاه های زنجیره ای ویوان در مارلیک افتتاح شد.

فروشگاه های زنجیره ای ویوان در مارلیک افتتاح شد.

فروشگاه های زنجیره ای ویوان در مارلیک افتتاح شد.

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵، بیست و ششمین شعبه ویوان در مارلیک با حضور مردم  افتتاح گردید.

آدرس: مارلیک ، میدان گلها ، کوچه پرتو ، قطعه سوم جنوبی

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید