فروشگاه های زنجیره ای ویوان در نیاوران افتتاح شد.

فروشگاه های زنجیره ای ویوان در نیاوران افتتاح شد.

فروشگاه های زنجیره ای ویوان در نیاوران افتتاح شد.

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱، بیست و پنجمین شعبه ویوان در نیاوران با حضور مردم و مسئولین شرکت افتتاح گردید.

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید