فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در پاکدشت-مظفر افتتاح شد

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در پاکدشت-مظفر افتتاح شد

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در پاکدشت-مظفر افتتاح شد

پنج شنبه ۱۰آبان ماه ۱۳۹۹ شعبه پاکدشت-مظفر افتتاح گردید.

آدرس:تهران، تهرانسر، بلوار شاهد (نیلوفر)، پلاک 45

آدرس:تهران، تهرانسر، بلوار شاهد (نیلوفر)، پلاک ۴۵

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید