فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در فلسطین افتتاح شد

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در فلسطین افتتاح شد

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در فلسطین افتتاح شد

دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹ شعبه فلسطین افتتاح گردید.

آدرس:تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان فلسطین، خیابان پشن

آدرس:تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان فلسطین، خیابان پشن

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید