فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در مارلیک-حسابی افتتاح گردید

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در مارلیک-حسابی افتتاح گردید

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در مارلیک-حسابی افتتاح گردید

سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ مارلیک-حسابی افتتاح گردید.

البرز، مارلیک خیابان دکتر حسابی، نرسیده به خیابان امام، روبروی دبیرستان پاکان

البرز، مارلیک خیابان دکتر حسابی، نرسیده به خیابان امام، روبروی دبیرستان پاکان

 

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید