افتتاح شعبه ابوذر فروشگاههای زنجیره ای ویوان

افتتاح شعبه ابوذر فروشگاههای زنجیره ای ویوان

افتتاح شعبه ابوذر فروشگاههای زنجیره ای ویوان

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸، بیست و هفتمین شعبه ویوان در ابوذر با حضور مردم  افتتاح گردید.

آدرس: خیابان قلعه مرغی اول ، خیابان ابوذر پلاک ۲۱ و ۲۳

آدرس: خیابان قلعه مرغی اول ، خیابان ابوذر پلاک ۲۱ و ۲۳

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید