افتتاحيه فروشگاه شعبه وحيديه ویوان

افتتاحيه فروشگاه شعبه وحيديه ویوان

افتتاحيه فروشگاه شعبه وحيديه ویوان

در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، شعبه ی دوازدهم فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در وحیدیه افتتاح شد.

اخبار مرتبط: افتتاح ۷فروشگاه در نقاط مختلف استان تهران

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید