افتتاحيه فروشگاه شعبه وحيديه ویوان

افتتاحيه فروشگاه شعبه وحيديه ویوان

افتتاحيه فروشگاه شعبه وحيديه ویوان

در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، شعبه ی دوازدهم فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در وحیدیه افتتاح شد.

اخبار مرتبط: افتتاح ۷فروشگاه در نقاط مختلف استان تهران

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

کلیدواژه خود را وارد کنید