اخبار

نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اصلاح ساختار توزیع و افزایش رفاه مصرف کننده

نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اصلاح ساختار توزیع و افزایش رفاه مصرف کننده

نزدیک به ۶ دهه از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ در کشور می گذرد، تا قبل از دهه۸۰ شمسی اکثر فروشگاه های بزرگ زنجیره ای در ایران با حمایت مالی مستقیم و غیر مستقیم دولت شکل گرفته است وهیچ کدام به صورت مستقل و بر اساس مفهوم عملکرد خرده فروشی نوین شکل نگرفته بود، بر همین اساس […]

ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید