فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در کرج-برغان افتتاح گردید

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در کرج-برغان افتتاح گردید

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در کرج-برغان افتتاح گردید

شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ کرج-برغان افتتاح گردید.

کرج، خیابان بهشتی، خیابان میرزایی(فروغی)، بین کوچه عباسی و حسینی خواه

کرج، خیابان بهشتی، خیابان میرزایی(فروغی)، بین کوچه عباسی و حسینی خواه

 

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید