فروشگاه پردیس فاز ۱ افتتاح شد

فروشگاه پردیس فاز ۱  افتتاح شد

فروشگاه پردیس فاز ۱ افتتاح شد

چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ پردیس فاز ۱ افتتاح گردید.

تهران, پردیس فاز 1، خیابان نوروز، ضلع غربی مجتمع تجاری یاس، به شماره 24-28-1-1

تهران, پردیس فاز ۱، خیابان نوروز، ضلع غربی مجتمع تجاری یاس، به شماره ۲۴-۲۸-۱-۱

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

کلیدواژه خود را وارد کنید