فروشگاه های زنجیره ای ویوان در کرج-درختی افتتاح شد.

فروشگاه های زنجیره ای ویوان در کرج-درختی افتتاح شد.

فروشگاه های زنجیره ای ویوان در کرج-درختی افتتاح شد.

یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ شعبه  کرج-درختی افتتاح گردید.

بلوار 45 متری گلشهر ، بلوار انوشیروان غربی ، میدان انوشیروان

بلوار ۴۵ متری گلشهر ، بلوار انوشیروان غربی ، میدان انوشیروان

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

کلیدواژه خود را وارد کنید