فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در کمالشهر افتتاح شد

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در کمالشهر افتتاح شد

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در کمالشهر افتتاح شد

دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ شعبه کمالشهر افتتاح گردید.

آدرس:تهران، شهرری،میدان معلم،روبروی درمانگاه شهرداری منطقه بیست،نبش کوچه بهشتی

آدرس:تهران، شهرری،میدان معلم،روبروی درمانگاه شهرداری منطقه بیست،نبش کوچه بهشتی

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید