فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در هاشم آباد افتتاح گردید

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در هاشم آباد افتتاح گردید

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در هاشم آباد افتتاح گردید

دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹ شعبه  هاشم آباد افتتاح گردید.

آدرس:تهران، خیابان خاوران، خیابان عباسی کاشی، پلاک 420 - 422

آدرس:تهران، خیابان خاوران، خیابان عباسی کاشی، پلاک ۴۲۰ – ۴۲۲

 

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

کلیدواژه خود را وارد کنید