فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در زرگنده افتتاح گردید

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در زرگنده افتتاح گردید

فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در زرگنده افتتاح گردید

چهار شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ شعبه زرگنده افتتاح گردید.

آدرس:تهران خیابان شریعتی، قلهک، بعد از سینما فرهنگ، خیابان خاقانی، خیابان دانشگر، پلاک 26

آدرس:تهران خیابان شریعتی، قلهک، بعد از سینما فرهنگ، خیابان خاقانی، خیابان دانشگر، پلاک ۲۶

 

 

 

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید