افتتاحيه فروشگاه شعبه وحيديه ویوان

افتتاحيه فروشگاه شعبه وحيديه ویوان

افتتاحيه فروشگاه شعبه وحيديه ویوان

در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، شعبه ی دوازدهم فروشگاه های زنجیره ای تخفیفی ویوان در وحیدیه افتتاح شد.

اخبار مرتبط: افتتاح ۷فروشگاه در نقاط مختلف استان تهران

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

Vivan store #12: Vahidiyeh branch

Vivan store #12: Vahidiyeh branch

On August 7, 2019, 12th branch of Vivan chain stores opened in Vahidiyeh district.

Related News: Opening of first 7 Vivan branches

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

کلیدواژه خود را وارد کنید